Новини

У попередніх статтях «Про розмір звичайної ціни винагороди власнику майнових прав на промисловий зразок, наявний у митному реєстрі», «Роялті та інші ліцензійні платежі, що є складовою митної вартості товару...

Згідно з п. 2.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень: «експерт вказує на обставини, що сприяли (могли сприяти) вчиненню правопорушення»

На другому етапі експертного дослідження звертається увага на наявність або відсутність співставлення реквізитів документів та термінів «ідентифікаційний код», «місце­знаходження», «назва юридичної особи»...

(Практичні поради судового експерта щодо визначення суми платежів)

Дослідження експертами за експертизами будь-якого виду проводяться в межах їх компетенції. За процесуальним законодавством, висновки судових експертів є одним із джерел доказів.

Із 1 вересня 2012 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку підстав для призупинення митного оформлення товарів

Основи ведення бухгалтерського обліку і складання бухгалтерської (фінансової) звітності законодавчо закріплені в Законі «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-ХІV від 16.07.1999 р. (далі – Закон).

Двадцятого листопада 2012 року в Україні набрав чинності Кримінально-процесуальний кодекс від 13.04.2012 р. за №4651-VI (далі – КПК 2012), який змінив чинний Кримінально-процесуальний кодекс УРСР, прийнятий у 1961 році, в подальшому зі змінами та доповненнями (далі – КПК 1961).

Практичні поради судового експерта щодо визначення суми платежів

Практичні поради судового експерта щодо визначення суми платежів (Продовження. Початок у №8)

Сторінка 15 із 17