Новини

У законодавстві є досить багато визначень поняття «цілісний майновий комплекс підприємства», але основ­не тлумачення приймається як сукупність майна та майнових прав, а також пов’язаних із ними зобов’язань, відображених у балансі підприємства.

Відбулося засідання робочої групи Координаційної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України з питань удосконалення законодавства у сфері судової експертизи

Дане питання виникло після оприлюднення працівниками Державної податкової служби України консультації, що містить наступний висновок: оскільки витрати платника податку на утримання прилеглої до виробничих будівель території не пов’язані з провадженням ним господарської діяльності, зазначені витрати не включаються до складу витрат.

Потреба в проведенні судової експертизи виникає у органів досудового слідства, суду, юридичних та фізичних осіб в процесі судового врегулювання господарських та цивільних спорів, кримінальних та адміністративних справ, а також в ході виконавчого провадження.

П'ятниця, 03 жовтня 2014 00:00

Практичне підґрунтя

Практичні поради судового експерта щодо фіксації  облікової політики підприємства

Практичні поради судового експерта щодо змісту «Положення про інформаційну систему, інтелектуальну власність, конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Суб’єкта господарювання»

Аудиторська палата під час роз'яснення порядку надання аудиторами та аудиторськими фірмами аудиторських послуг у формі експертиз зазначила наступне.

26 грудня відбулася презентація науково-практичного журналу «Судова експертиза», засновником якого стали Міністерство юстиції України та ТОВ «Видавничий Дім «Ін Юре». Про це повідомляє прес-служба Мінюсту

Сторінка 15 із 16