Інформація про нас

Громадська організація «Всеукраїнська незалежна науково-дослідна експертна спілка» є самоврядною професійною громадською організацією, яка об’єднує на добровільних засадах судових експертів, юристів, економістів та інших фахівців на основі спільності інтересів своїх Членів для реалізації мети та завдань.

Організація створена з метою забезпечення захисту законних прав та інтересів своїх Членів, об’єднання зусиль для реформування та розвитку матеріального та соціального забезпечення судових експертів, сприяння вдосконаленню нормативно-правового регулювання судово-експертної діяльності, з метою створення умов для належного та ефективного експертного забезпечення правосуддя.

Завданнями Організації є:

  • Сприяння гармонізації українського законодавства, яке регулює судово-експертну діяльність, з законодавством Європейського Союзу та його реформуванню з використанням досвіду розвинених демократичних держав.
  • Співробітництво з органами державної влади, місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами з питань, що відносяться до мети Організації.
  • Сприяння професійному розвитку судових експертів та поширенню етичних стандартів поведінки серед професійної спільноти.
  • Сприяння вдосконаленню системи підготовки та підвищення кваліфікації судових експертів.
  • Забезпечення Членів Організації необхідними видами навчальних, інформаційних, консультаційних та інших послуг.
  • Сприяння підвищенню правової культури та правосвідомості судових експертів.
  • Сприяння підвищенню ролі судових експертів у кримінальному, цивільному, господарському та адміністративному процесі.
  • Сприяння розвитку ринку послуг судових експертів.
  • Забезпечення захисту законних прав та інтересів членів Організації та зміцнення існуючих правових норм щодо правової захищеності судових експертів.

Засновники Громадської Організації «Всеукраїнська Незалежна науково-дослідна експертна спілка»

Члени Громадської Організації «Всеукраїнська Незалежна науково-дослідна експертна спілка»

Науково-методична рада Громадської Організації «Всеукраїнська Незалежна науково-дослідна експертна спілка»

 

Співпраця з державними органами

20 січня 2015 року відбулося додаткове засідання установчих зборів щодо формування нового складу Громадської ради при Державній казначейській службі України

Установчі збори для формування громадської ради при Головному управлінні ДФС у м. Києві відбудуться 23 січня 2015 року

Згідно наказу ДФС від 13.10.2014 №184