Новини

Досить часто експедитори не хочуть вказувати розмір своєї винагороди, тому ані в договорі, ані в актах виконаних робіт зазначена інформація не фігурує. Кошти від клієнта надходять експедитору однією сумою без розмежування на оплату послуг третіх осіб та власне винагороди такого експедитора.

Згідно зі ст. 4 Закону України «Про оцінку майна», діяльність судових експертів, яка пов’язана з оцінкою майна, здійснюється на умовах і в порядку, передбачених Законом України «Про судову експертизу», з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про оцінку майна» щодо методичного регулювання оцінки.

З метою дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Міністерство юстиції повідомляє про оприлюднення з 06.08.2013 на сайті Міністерства юстиції проекту Закону України «Про судово-експертну діяльність»

Виходячи з національних інтересів, необхідності неухильного ствердження законності та верховенства права, спираючись на Конституцію України, ґрунтуючись на міжнародному досвіді, формулюється наступна концепція розвитку судової експертизи в Україні

Під час виконання будівельних робіт за бюджетні кошти часто виникають ситуації, коли тендерною документацією замовника та тендерною пропозицією підрядника передбачені одні види та обсяги робіт, а в процесі їх виконання з різних причин відбувається заміна на інші види та обсяги робіт

Контрафакція (в перекладі з французької contrefaction означає «підробка») – ведення справи під чужим іменем, незаконне використання чужого патенту при виготовленні та продажу товарів, а також незаконне розміщення...

В решении некоторых задач при проведении судебных строительно-технических экспертиз нередко перед экспертами возникают вопросы, связанные с определением правильности подбора сечений сварных двутавровых балок, и, вследствие чего – возможности или невозможности продления срока их эксплуатации в частности и всего сооружения в целом

На сьогодні в Україні дуже актуальними є експертизи щодо визначення ринкової вартості при здійсненні замовниками (генеральними замовниками) процедур закупівель товарів та послуг відповідно до законодавства у сфері державних закупівель.

Перш ніж розглядати можливість формування ринку інтелектуальних послуг, зокрема послуг економічної експертизи, необхідно визначити умови його формування

Активний розвиток торгівлі харчовими продуктами, їх участь у зовнішньоекономічних операціях у певних випадках зумовлюють необхідність призначення судових експертиз за цією групою товарів

Сторінка 10 із 14