Новини

Контрафакція (в перекладі з французької contrefaction означає «підробка») – ведення справи під чужим іменем, незаконне використання чужого патенту при виготовленні та продажу товарів, а також незаконне розміщення...

В решении некоторых задач при проведении судебных строительно-технических экспертиз нередко перед экспертами возникают вопросы, связанные с определением правильности подбора сечений сварных двутавровых балок, и, вследствие чего – возможности или невозможности продления срока их эксплуатации в частности и всего сооружения в целом

На сьогодні в Україні дуже актуальними є експертизи щодо визначення ринкової вартості при здійсненні замовниками (генеральними замовниками) процедур закупівель товарів та послуг відповідно до законодавства у сфері державних закупівель.

Перш ніж розглядати можливість формування ринку інтелектуальних послуг, зокрема послуг економічної експертизи, необхідно визначити умови його формування

Активний розвиток торгівлі харчовими продуктами, їх участь у зовнішньоекономічних операціях у певних випадках зумовлюють необхідність призначення судових експертиз за цією групою товарів

В Україні з кожним роком частка сфери послуг у загальному обсязі валової доданої вартості зростає. Так, у 2001 році вона складала 34,4 %, а в 2010-му – 38,9 %

Для визначення сутності та особливостей поняття «послуга з економічної експертизи» необхідно проаналізувати категоріальний апарат, тому розглянемо, що розуміється під поняттями «експертиза», «економічна експертиза» та «послуга з економічної експертизи»

Інститут відшкодування збитків є одним з найдавніших і основоположних інститутів у захисті порушених прав, який зберіг своє важливе значення до сьогодні. Він додає стабільності відносинам цивільного обігу, дає його учасникам можливість покривати як реальний збиток, так і упущену вигоду, знижувати ризики діяльності у разі порушення зобов’язань їхніми учасниками

Сьогодні в торговельну мережу для реалізації надходить багато товарів дитячого асортименту низької якості як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва

У зв’язку із набуттям чинності з 1 січня 2014 року національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»

Сторінка 14 із 18