Вівторок, 14 жовтня 2014 00:00

Чи є базою нарахування ЄВ виплати, які нараховані померлому працівнику за період, який закінчується днем його смерті?

Базою нарахування ЄВ для зазначених платників є сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України ”Про оплату праці”, та сума винагороди ФО за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Наказ (розпорядження) керівника підприємства про розірвання трудового договору з померлим працівником видається на підставі копії свідоцтва про смерть, в якому зазначено дату смерті працівника. Датою припинення трудових відносин є дата смерті працівника, яка не співпадає з датою видання наказу, оскільки оформлення припинення трудових відносин відбувається вже після їх фактичного припинення.

Таким чином, на виплати, які нараховані померлому працівнику за період, який закінчується днем його смерті, ЄВ нараховується та сплачується на загальних підставах.

Консультує ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області.