Вівторок, 14 жовтня 2014 00:00

Чи є базою нарахування ЄВ сума заробітної плати (авансу) за першу половину місяця?

ЄВ нараховується для платників, зазначених, зокрема у п. 1 та 2 на суму нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України ”Про оплату праці”, та суму винагороди ФО за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Згідно абз. другого частини 8 ст. 9 Закону № 2464 платники - роботодавці під час кожної виплати заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на суми якої (якого) нараховується ЄВ, одночасно з видачею зазначених сум зобов’язані сплачувати нарахований на ці виплати ЄВ у розмірі, встановленому для таких платників (авансові платежі).

Платники ЄВ, крім платників, зазначених у пунктах 4 і 5 частини 1ст. 4 Закону № 2464, зобов’язані сплачувати ЄВ, нарахований за календарний місяць, не пізніше 20 числа наступного місяця, крім гірничих підприємств, які зобов’язані сплачувати ЄВ, нарахований за календарний місяць, не пізніше 28 числа наступного місяця.

Тобто, при виплаті авансу ЄВ сплачується лише в частині нарахувань, в частині утримань ЄВ сплачується не пізніше 20 числа (для гірничих підприємств не пізніше 28 числа) місяця наступного за звітним місяцем.

Враховуючи зазначене, сума заробітної плати за першу половину місяця (аванс) є базою нарахування ЄВ.

Консультує ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області.