Вівторок, 23 листопада 2021 12:50

19 листопада 2021 року відбулась чергова робоча зустріч учасників законодавчих ініціатив щодо судово-експертної реформи у Верховній Раді України

19 листопада 2021 року відбулась чергова робоча зустріч учасників законодавчих ініціатив щодо судово-експертної реформи у Верховній Раді України за участю народного депутата України, заступника голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України Максима Павлюка. На зустрічі були присутні всеукраїнські громадські організації судових експертів та представники Міністерства юстиції України (Наталія Ткаченко, Олена Стадник). Від ГО «Всеукраїнська незалежна науково-дослідна експертна спілка» Олег Назаров, ВГО «Союз експертів України» Ігор Стародубов, Дмитро Беззубов, а також представники ГО «Національна асоціація судових експертів України» Ігор Лисюк, Андрій Коструб. ГО «Всеукраїнська незалежна науково-дослідна експертна спілка» з 2018 року на постійній основі займається законодавчою ініціативою щодо вдосконалення діяльності судових екпертів та включена Комітетом з питань правоохоронної діяльності до внутрішньої бази Комітету громадських організацій та незалежних експертів для залучення на добровільних засадах до законотворчої діяльності в Верховній Раді України (лист Комітету Верховної Ради України від 10.10.2019 № 04-27/13-348). В 2019 році у тому числі за активної участі ГО «ВННДЕС» було скасовані так звані «правки Лозового» та прийняті в діючій редакції Закона № 187-IX від 04.10.2019 зміни до статей 243, 244 КПК України.

19 листопада 2021 року в Комітеті з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України на засіданні були представлені два законопроекти, які підготовлені вказаними вище громадськими організаціями та які пропонуються у якості альтернативних до основного, який раніше був поданий та зареєстрований Кабінетом Міністрів України за ініціативи Міністерства юстиції України 05 листопада 2021 року.

Основні акценти альтернативних законопроектів полягають в наступному:

1) ГО «Національна асоціація судових експертів України» пропонує створити єдиний державний орган при Кабінеті Міністрів України, який буде опікувать експертною роботою в країні - Національну експертну службу України, яка повинна об’єднати всі існуючі державні експертні служби Мінюсту, МВС, СБУ, МОЗ тощо та запровадити єдині підходи в проведенні судових експертиз та оформленні висновку експерта. Також пропонується запровадити електронний документообіг серед експертів, підписання висновку експерта електронним цифровим підписом тощо. Крім того, планується надати право приватному експерту укладати договори оренди технічного обладнання, яке стоїть на балансі в державних експертних установах. Запровадити вказані зміни ГО пропонує шляхом прийняття нового закону України, який буде мати назву «Про судову експертизу та самоврядування судових експертів».

2) Інший законопроект, який був підготовлений спільно ГО «Всеукраїнська незалежна науково-дослідна експертна спілка» та ВГО «Союз експертів України», пропонує підсилену роль приватних судових експертів, створення системи самоврядування судових експертів в Україні, збереження існуючих професійних експертних громадських організацій, надавши їм Міністерством юстиції статус - громадської організації судових експертів та право самостійно утворювати експертно-кваліфікаційні, дисциплінарні комісії, організовувати спільно з закладами освіти навчання судових експертів, їх підвищення кваліфікації. Міністерство юстиції за законопроектом буде розробляти стратегію та програми розвитку громадських організацій судових експертів і подавати їх на затвердження Кабінету Міністрів України, систематично відстежувати та аналізувати потреби в галузі судових експертиз, вносити пропозиції щодо обсягів і напрямів державної підтримки громадських організацій судових експертів тощо. У положеннях законопроекту пропонується також дозволити навчальним закладам, які мають відповідну ліцензію на освітню діяльність, організовувати навчання судових експертів за експертними спеціальностями, наприклад у Національної академії внутрішніх справ створювати експертно-кваліфікаційні комісії для присвоєння кваліфікації судових експертів з обов’язковою участю у їх складі діючих судових експертів та спеціаліста у галузі права. Крім того, окремі статті присвячені підсиленню захисту судового експерта від незаконного впливу на його діяльність з боку правоохоронних органів, сторонніх осіб шляхом проведення стосовно судового експерта оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, введення права на проведення таких дій виключно з дозволу суду. Також буде заборонятися ототожнювати судового експерта зі стороною захисту чи обвинувачення та здійснювати дисциплінарне провадження стосовно судового експерта лише в особливому порядку. Крім того, в статтю 347 Кримінального кодексу України вводиться доповнення щодо кримінальної відповідальності за умисне знищення або пошкодження майна судового експерта. Запровадити вказані зміни ГО пропонує шляхом оновлення діючого Закону України «Про судову експертизу».

Народний депутат України Максим Павлюк запевнив, що кількість законопроектів надалі збільшиться та законотворча робота буде вимагати зустрічей всіх учасників на підкомітетах, комітетах, парламентських слуханнях для підготовки єдиного законопроекту, який би врахував думки всіх зацікавлених сторін.

Всі учасники засідання були згодні, що судові експерти повинні будувати свою діяльність за міжнародними стандартами, в тому числі ISO, ASTM щодо якості та порядку виконання експертиз, акредитації випробувальних лабораторій в яких ці експертизи проводяться.

Серед недоліків при проведенні судових експертиз представниками всіх ГО називались:

- затягування випуску експертиз в державних установах через не обгрунтовано тривале візування висновків, супровідних документів у керівників,

- «заробітчанство» державних судових експертів у вигляді пошуку платних судових експертиз,

- незмінне зменшення кількості приватних судових експертів на протязі останніх років (фахівці уходять з професії),

- відсутність незалежності в діяльності експерта,

- відсутність запобіжників в роботі державних судових експертів, які працюють при правоохоронних органах,

- недостатнє фінансування державних судово-експертних установ,

- не включення Міністерством юстиції до законопроекту № 6284 від 05.11.2021 розділу щодо соціального захисту державних судових експертів тощо.

Представники Міністерства юстиції в цілому погоджувались з вказаними вище недоліками та в одночас заперечували можливість створення єдиної експертної служби в державі з причини відсутності одностайної думки інших міністерств та відомств; демонстрували побоювання надавати самостійність приватним судовим експертам; захищали керівників державних судово-експертних установ щодо ведення ними діяльності; вказували на неналежне фінансування судово-експертних установ з боку держави; констатували, що ці установи фактично виживають за рахунок платних судових експертиз; підтримали ініціативу підвищити захист діяльності судових експертів та в черговий раз обіцяли сприяти формуванню однакових прав для приватних та державних судових експертів.

В цілому можна зробити підсумок по проведеному засіданню, що розуміння питання формування незалежності приватних судових експертів, як того вимагає і Європейський суд з прав людини, набуває в Україні все більшого значення.

З листопада 2019 року в Україні триває судово-експертна реформа яка була ініційована 8 листопада 2019 року Президентом України Володимиром Зеленським одночасно з підписанням Указу Президента №837/2019 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави». Згідно з Указом, Кабінет Міністрів України до 31 грудня 2020 року мав розробити законопроєкти та внести на розгляд Верховної Ради України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення системи самоврядування судових експертів, запровадження рецензування висновку судового експерта та визначення граничних строків проведення судових експертиз.

посилання на першоджерело https://expertize-journal.org.ua/