Четвер, 10 вересня 2020 10:17

Регулювання судово-експертної діяльності в Україні. Всеукраїнське Інтернет-опитування: пропозиція висловити думку

Шановні колеги-недержавні (приватні) та державні судові експерти, фахівці з відповідних галузей знань, правники! В судово-експертній діяльності Указом Президента України від 08.11.2019 року №837/2019 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави» в 2020 році була створена хвиля реформаторських змін в бік демонополізації та незалежності, конкурентноздатності серед судових експертів державних установ і експертів, які не є працівниками таких державних установ, тобто "приватними" судовими експертами. Крім того, останні роки створели нагальну потребу в державі у обговоренні загально-концептуальних, визначених процесуальними та спеціальним законом «Про судову експертизу», підзаконними нормами правил здійснення судово-експертної діяльності в країні. Існуюча юридична практика визначається накопиченням певних колізій, пов’язаних із тривалою дією певних неефективних правил в судовій експертизі і потребою у європейському векторі державного розвитку в цій сфері. Окремі найбільш значущі проблеми судово-експертної діяльності – самоврядування судових експертів, рецензування висновків судових експертів та терміни експертних проваджень особливо відмічені в Указі Президента України від 08.11.2019 року №837/2019 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави». Перед Кабінетом Міністрів України поставлено завдання розробити та винести на розгляд Верховної Ради України до 31.12.2020 року цілу низьку законопроектів щодо внесення відповідних змін до діючих законодавчих актів.

В зв’язку із цим Міністерство юстиції України на протязі березня - квітня, червня - серпня 2020 року в очній та заочній формі організувавало обговорення існуючих проблем судово-експертної діяльності. Хоча на цих заходах і були присутні окремі представники недержавних (приватних) судових експертів, однак думка великого їх загалу, так і залишилась невідомою.

За цих обставин Всеукраїнська незалежна науково-дослідна експертна спілка (ВННДЕС), яка тривалий час займається розробкою загально-концептуальних проблем судової експертизи, законотворчою діяльністю, приймає участь в обговоренні фахових проблем на засіданнях комітетів Верховної Ради України, розробила Громадське Всеукраїнське Інтернет-опитування, до якого планується залучити як представників недержавних судових експертів, так і фахівців з відповідних галузей знань, правників та судових експертів державних установ, яких також можуть стосуватися зміни, що відбуваються. Інтернет-опитування має на меті більш ширше обговорення ніж те, що проводилось раніше та в подальшому проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції-дискусії для подання законотворчих ініціатив до Міністесртва юстиції України та Верховної Ради України зокрема.

Посилання на опитування: https://forms.gle/BXBMRMvChz3m6m9M6