П'ятниця, 22 січня 2021 09:04

Розпочато пробне тестування громадськими організаціями судових експертів

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 28.04.2020 № 1540/5, 18.12.2020 в ході засідання президії НКМР з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції було запропоновано її членам – представникам як від державних інституцій так і громадських організацій прийняти участь у відпрацюванні у пробному форматі наповнену завданнями електронну систему тестування за 82 експертними спеціальностями.  

Громадська організація «Всеукраїнська незалежна науково-дослідна експертна спілка» ГО ВННДЕС з 21 січня 2021 року розпочала роботу щодо відпрацювання системи Автоматизованого анонімного тестування під час складання кваліфікаційного іспиту по експертних спеціальностях (пробні тестування). До роботи запрошуються всі іі члени - судові експерти громадської організації. 

Контакти для довідок:

Оксана, секретар - 067 441 85 07.

в вихідні дні 23 та 24 січня звертатись до відповідального представника від ГО ВННДЕС в президії НКМР:      

Назарова Олега Анатолійовича, канд. психологічних наук, судовий експерт-психолог - 098 011 85 63.

Робота буде проводитись за певними експертними спеціальностями шляхом заповнення Форми складання зауважень щодо проходження тестового автоматизованого анонімного тестування під час складання кваліфікаційного іспиту за результатом ПРОБНОГО ТЕСТУВАННЯ, а саме:

10.1. Дослідження обставин і механізму дорожньо-транспортних пригод;

10.2. Дослідження технічного стану транспортних засобів;

10.3. Дослідження деталей транспортних засобів;

10.4. Транспортно-трасологічні дослідження;

10.6. Дослідження об'єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів;

10.8. Дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки;

10.16. Дорожньо-технічні дослідження;

11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності;

11.2. Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій;

11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій;

12.1. Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів;

12.2. Визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу;

14.1. Психологічні дослідження.

Приклад робочої Форми складання зауважень.


 001

Для довідки. Алгоритм проходження тестування.

Для складання кваліфікаційного іспиту використовується електронна система для проведення автоматизованого анонімного тестування осіб, які виявили намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового експерта (далі - Система тестування). Автоматизоване анонімне тестування складається з трьох етапів.

У разі необхідності, питання в межах відповідного етапу анонімного тестування може бути пропущене, в такому випадку є можливість відповісти на нього пізніше. 

1.Перший етап автоматизованого анонімного тестування передбачає виконання особами, які беруть участь у складанні кваліфікаційного іспиту, тестових завдань з перевірки знань з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи.

2. Другий етап автоматизованого анонімного тестування передбачає виконання особами, які беруть участь у складанні кваліфікаційного іспиту, тестових завдань з перевірки знань з питань в межах експертних спеціальностей.

Перший і другий етапи автоматизованого анонімного тестування складаються з двох частин.

Перші частини етапів складаються з п'ятнадцяти тверджень. До кожного твердження пропонується два варіанти відповідностей "вірно" чи "невірно".

Другі частини етапів складаються з п'ятнадцяти запитань. До кожного запитання пропонується п'ять варіантів відповідей, одна з яких є правильною.

На виконання кожного з етапів відводиться тридцять хвилин. Кожна правильна відповідь оцінюється Системою тестування в один бал.

Перший етап вважається виконаним, якщо набрано не менше двадцяти балів. У цьому випадку особа допускається до виконання другого етапу автоматизованого анонімного тестування.

Другий етап вважається виконаним, якщо набрано не менше двадцяти балів. У цьому випадку особа автоматично допускається Системою тестування до виконання третього етапу автоматизованого анонімного тестування.

У разі набрання меншої кількості балів, у тому числі через закінчення часу, відведеного для виконання першого або другого етапів, автоматизоване анонімне тестування автоматично припиняється Системою тестування та особа вважається такою, що не склала кваліфікаційний іспит.

3. Третій етап автоматизованого анонімного тестування передбачає виконання особами, які беруть участь у складанні кваліфікаційного іспиту, запропонованого Системою тестування ситуаційного завдання.

Ситуаційне завдання складається з п'яти ситуацій, кожна з яких містить три питання. До кожного питання певної ситуації пропонується чотири варіанти відповідей, одна з яких є правильною та оцінюється Системою тестування в один бал.

На виконання ситуаційного завдання відводиться одна година. Після закінчення виконання ситуаційного завдання або часу, відведеного для його виконання, тестування автоматично припиняється Системою тестування незалежно від стану виконання завдання. Ситуаційне завдання вважається виконаним, якщо за результатами його виконання набрано не менше десяти балів. У разі набрання меншої кількості балів, у тому числі через закінчення часу, відведеного для виконання ситуаційного завдання, автоматизоване анонімне тестування автоматично припиняється Системою тестування та особа вважається такою, що не склала кваліфікаційний іспит.

Оцінювання усіх етапів автоматизованого анонімного тестування здійснюється Системою тестування.

Кваліфікаційний іспит вважається складеним, якщо особа успішно склала усі три етапи автоматизованого анонімного тестування.

Всі учасники пробного тестування отримають відповідні розроблені навчальні посібники для роботи з автоматизваною тестовою системою складання кваліфікаційних іспитів.

002