Управління власним та залученим капіталом підприємства.

Четвер, 17 грудня 2015

Блок 1. Фінансування короткострокових активів. Короткострокові зобов’язання. Кредиторська заборгованість перед постачальниками. Переваги і недоліки короткострокового фінансування. Політика фінансування оборотних активів.

Блок. 2. Аналіз структури капіталу. Оцінка фінансової незалежності. Оцінка маневреності капіталу. Оцінка вартості капіталу.

Блок 3. Фінансовий важіль. Оцінка ефекту фінансового важеля. Аналіз рентабельності капіталу.