Оподаткування сільськогосподарських підприємств

Субота, 09 вересня 2017

Блок 1

Особливості організації оподаткування діяльності сільськогосподарських виробників. Єдиний податок для сільгоспвиробників. Оподаткування землі.

Блок 2

Особливості сплати ПДВ сільгоспвиробниками. Оподаткування ПДВ продажу продукції в середині країни. Оподаткування ПДВ продукції на експорт.

Блок 3

Особливості сплати податку на прибуток сільгоспвиробниками. Облік витрат з метою визначення податку на прибуток. Страхування ризиків та відображення витрат на страхування в обліку.