Основи аналізу фінансової звітності

П'ятниця, 11 грудня 2015

Блок 1

Складові фінансової звітності. Інформаційне та нормативне забезпечення проведення аналізу фінансової звітності залежно від мети аналізу. Особливості аналізу в рамках процедури банкрутства. Особливості аналізу фінансової звітності в рамках процедури оцінки санаційного потенціалу. Особливості аналізу фінансової звітності в рамках процедури оцінки кредитоспроможності та інвестиційної привабливості.

Блок 2

Аналіз майнового стану. Аналіз платоспроможності та ліквідності. Аналіз ділової активності. Факторний аналіз прибутку. Аналіз рентабельності.

Блок 3

Діагностика ймовірності банкрутства. Прогнозування показників фінансової звітності.