Особливості оподаткування фінансових операцій

П'ятниця, 28 жовтня 2016

Блок 1. Операції з цінними паперами власного випуску

 • загальний порядок емісії акцій і облігацій;
 • загальний порядок здійснення викупу та продажу акцій і облігацій;
 • особливості обліку емісії та викупу акцій і облігацій;
 • особливості обліку та оподаткування операцій повернення інвесторам грошових внесків (майна, майнових прав), що надійшли як плата за розміщені цінні папери у разі визнання емісії недійсною або не затвердження результатів розміщення цінних паперів або невнесення (не затвердження) змін до статуту.

Блок 2. Операції з цінними паперами, що належать підприємству

 • види фінансових інвестицій, їх характеристика;
 • особливості обліку фінансових інвестицій в залежності від участі в капіталі їх емітента;
 • оподаткування операцій з фінансовими інвестиціями

Блок 3. Операції з купівлі-продажу цінних паперів

 • правові основи та процедура купівлі-продажу цінних паперів;
 • оподаткування податком на прибуток підприємств операцій з купівлі-продажу цінних паперів;
 • особливий податок за операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами;
 • відображення в обліку операцій з купівлі-продажу цінних паперів.

Блок 4. Порядок нарахування, обліку та оподаткування доходу за цінними паперами

 • правові основи та порядок нарахування дивідендів;
 • особливості виплати дивідендів через депозитарну систему;
 • оподаткування та відображення в бухгалтерському обліку операцій з дивідендами;
 • особливості нарахування, виплати, оподаткування та відображення в бухгалтерському обліку операцій по виплаті доходу за облігаціями.

Вартість участі:

 • для членів ГО "ННДЕС" - 100 грн
 • для інших учасників вебінару - 250 грн