Оподаткування банківських установ

П'ятниця, 19 червня 2015

Блок 1. Оподаткування прибутку банківських установ

 • Особливості формування доходів банківської установи
 • Особливості формування витрат банківської установи
 • Порядок формування резервів. які зменшують оподатковуваний прибуток
 • Наслідки списання безнадійної заборгованості
 • Декларування і сплата податку на прибуток

Блок 2. Операції з цінними паперами, що належать банку

 • Види фінансових інвестицій, їх характеристика;
 • Особливості обліку фінансових інвестицій в залежності від участі в капіталі їх емітента;
 • Оподаткування операцій з фінансовими інвестиціями

Блок 3. Операції з купівлі-продажу цінних паперів

 • Правові основи та процедура купівлі-продажу цінних паперів;
 • Оподаткування податком на прибуток підприємств операцій з купівлі-продажу цінних паперів;
 • Особливий податок за операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами;
 • Відображення в обліку операцій з купівлі-продажу цінних паперів.

Блок 4. Порядок нарахування, обліку та оподаткування доходу за цінними паперами

 • Правові основи та порядок нарахування дивідендів;
 • Особливості виплати дивідендів через депозитарну систему;
 • Оподаткування та відображення в бухгалтерському обліку операцій з дивідендами;
 • Особливості нарахування, виплати, оподаткування та відображення в бухгалтерському обліку операцій по виплаті доходу за облігаціями.

Блок 5. Особливості сплати інших податків і зборів

 • Особливості сплати ПДФО банківськими установами
 • Особливості сплати ПДВ
 • Нарахування і сплата збору до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб