Особливості оподаткування та обліку інтелектуальної власності та роялті

Четвер, 24 вересня 2015

Блок 1. Сутність інтелектуальної власності та роялті

 • Сутність інтелектуальної власності
 • Оцінка об’єктів інтелектуальної власності
 • Облік об’єктів інтелектуальної власності
 • Амортизація об’єктів інтелектуальної власності
 • Інвентаризація об’єктів інтелектуальної власності
 • Особливості відображення в обліку гудвілу

Блок 2. Оподаткування операцій з об’єктами інтелектуальної вартості

 • Податкові наслідки створення об’єктів інтелектуальної власності
 • Податкові наслідки купівлі-продажу об’єктів інтелектуальної вартості
 • Податкові наслідки операцій з безоплатного отримання об’єктів інтелектуальної власності

Блок 3. Облік і оподаткування роялті

 • Сутність роялті та організація обліку роялті
 • Роялті та податок на прибуток
 • Податкові наслідки виплати роялті нерезидентам
 • Платежі за ліцензійними договорами з правом видачі субліцензій – «роялті» чи не «роялті»?