Облікова політика підприємства від «А» до «Я»

Вівторок, 21 квітня 2015

Блок 1. Сутність облікової політики та її роль в організації бухгалтерського обліку та складанні фінансової звітності

 • Сутність облікової політики та необхідність її розробки на підприємстві
 • Концептуальні основи організації бухгалтерського обліку. Вплив організації обліку на структуру та елементи облікової політики.
 • Відповідальність за розробку та виконання облікової політики підприємства.

Блок 2. Структура облікової політики і методика її побудови. Елементи облікової політики

 • Обов’язкові вимоги до формування облікової політики
 • Елементи облікової політики, облікові оцінки, їх відмінності
 • Порядок і наслідки змін в облікову політику підприємства
 • Елементи облікової політики для цілей бухгалтерського обліку: варіанти способів обліку активів і зобов’язань; доходів і витрат

Блок 3. Особливості формування облікової політики для цілей оподаткування

 • Необхідність розробки і затвердження облікової політики для цілей оподаткування
 • Вплив облікової політики на формування бази оподаткування податком на прибуток
 • Шляхи оптимізації податкового навантаження з використанням окремих елементів податкової політики
 • Особливості облікової політики підприємств, які працюють за прощеною системою оподаткування